Dane osobowe Darczyńcy (osoby, na którą wystawimy podziękowanie)

Poprawne imię jest wymagane.
Poprawne nazwisko jest wymagane.
Proszę wprowadzić aktualny adres email, na który ma zostać wysłane podziękowanie.
Proszę podać płeć.
Proszę wybrać czy włosy były ścinane w salonie.
Proszę podać kraj.
Proszę wybrać państwo.
Proszę podać miasto zamieszkania.
Proszę wprowadzić adres zamieszkania.
Proszę wprowadzić kod pocztowy.


! Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią:

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Daj Włos! prowadzonym przez Administratora na podstawie Twojej zgody.
 2. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej dobrowolnej zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie Daj Włos!. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotu świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

! Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią pokaż oświadczenie swojemu Opiekunowi

 1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Fundacja Rak'n'Roll. Wygraj Życie! z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowska 313A, 02-665 Warszawa; KRS: 0000338803, NIP: 9512296994 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres: biuro@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 228412747 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email: jod@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 228412747 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Daj Włos! prowadzonym przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie Daj Włos!. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, które przetwarzane są na podstawie Pana/i zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych dziecka będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotu świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne.
 8. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres 3 lat a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
 9. Dane osobowe dziecka nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.